Οριστικά Αποτελέσματα Υποβολής Προσφορών

Οριστικά Αποτελέσματα Υποβολής Προσφορών

Οριστικά αποτελέσματα Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο της πράξης  «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709»

Αθήνα 1η Δεκεμβρίου 2021

Η Equal Society ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο της πράξης το «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709» για την σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τα παρακάτω:

Α΄άξονας

  • Ενέργειες Google Marketing & SEO : Η δράση αφορά στη βελτιστοποίηση και αναβάθμιση της απόδοσης της ιστοσελίδας https://kalolefkada.gr/ και στην ενδυνάμωση του ηλεκτρονικού αποτυπώματος της Κοινωνικής Οικονομίας και της ανάδειξης των πεπραγμένων της πράξης «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709».
  • Social Media – digital campaign: Η δράση αφορά στην ανάδειξη των πεπραγμένων της πράξης «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709», την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί και στην προώθηση των υπηρεσιών δημιουργίας business plan & marketing plan

Β’ Άξονας

  • Εκτύπωση φυλλαδίων και αφισών: Η δράση αφορά στη διενέργεια με στόχο την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού γύρω από τα πεπραγμένα της πράξης «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709»

Αποτελέσματα Α’ Άξονα

1η θέση: Level Up

2η θέση: Fox Web

3η θέση: MeStyl