8ο Workshop: «Εσωτερική διαχείριση των ανθρώπων μιας κοινωνικής επιχείρησης»

8ο Workshop: «Εσωτερική διαχείριση των ανθρώπων μιας κοινωνικής επιχείρησης»

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε  το 8ο workshop με θέμα «Εσωτερική διαχείριση των ανθρώπων μιας κοινωνικής επιχείρησης» στις 18:00 στην έδρα του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ, στην οδό Ιωάννου Γαζή 12  στο Κέντρο της Λευκάδας.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η εξοικείωση με τους όρους: ομάδα, διαχείριση ομάδας, έννοια του συνεταιρίζεσθε, δυναμική της ομάδας.

Παράλληλα μέλημα του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ, τα εργαλεία που παρέχονται για τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ και η γνωριμία των στελεχών με  τους μελλοντικούς συνεταιριστές.

Τα στελέχη  του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας , οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας παρουσίασαν περιληπτικά τα βήματα και τις προοπτικές για μια κοινωνική επιχείρηση στη Λευκάδα παράλληλα έκαναν μια επισκόπηση  των προηγούμενων workshops  για το καταστατικό, τις διαφορές με μια συμβατική επιχείρηση, τις παραχωρήσεις από δημόσιους φορείς κλπ, τις χρηματοδοτήσεις και το business plan,και τα κανάλια διανομής των προϊόντων.

Καθώς επίσης  έγινε  και ενημέρωση του κοινού για το τηλέφωνο και τις ώρες λειτουργίας του κέντρου.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κα Κατωπόδη Βασιλική , ψυχολόγος με ειδικότητα στη δυναμική της ομάδας,  διευθύντρια του κέντρου πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Μοίρασε στους παρευρισκόμενους υλικό πληροφόρησης σχετικά με τη δυναμική της ομάδας και ανέλυσε τους όρους

  • Ατομική  εξέλιξη  προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης κοινωνικοποίησης
  • Αύξηση της αίσθησης συνεργασίας και της αίσθησης υπευθυνότητας
  • Βελτίωση, του δημιουργικού δυναμικού σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
  • Εντατικοποίηση της ικανότητας για συμμετοχή, για λύση συγκρούσεων, για λήψη αποφάσεων
  • Βελτίωση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας, ατομικής και ομαδικής.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, περιέγραψαν με σύντομο τρόπο ο καθένας τα επιχειρηματικά τους σχέδια και πήραν συμβουλές, σχετικά με την λήψη αποφάσεων μέσω της ομάδας, και τη βελτίωση της επικοινωνίας.

Αυτό υπήρξε αφορμή για να γίνει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους, για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα , αλλά και τη συνεργασία .

Το workshop ολοκληρώθηκε με καφέ και αναψυκτικά και με συζήτηση networking μεταξύ των παρευρισκομένων.