Δράσεις

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, Social Value λειτουργεί ως ένας πολυθεματικός κόμβος καθώς θα διαθέτει την ταυτότητα τόσο της δομής συμβουλευτικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνικών επιχειρηματιών όσο και εκείνη του πόλου υποστήριξης, δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού ιστού. Στην πράξη η δομή Social Value θα αποτελεί ένα ερευνητικό και συμβουλευτικό κέντρο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και έναν δυναμικό πόλο ενημέρωσης. Χαρακτηριστικά οι δράσεις που θα υλοποιεί είναι:

– Θα προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο ή/και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο με τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, αιτήσεων χρηματοδότησης και marketing plan.
– Θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για την υποβολή αίτησης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
– Θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης γύρω από τις ενότητες: «εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας», «θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ΚΑ.Λ.Ο», «Πλεονεκτήματα/υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο», «Πηγές Χρηματοδότησης», «ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο», και «δικτύωση με άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο» «υπηρεσίες λογιστικής / φορολογικής και νομικής συμβουλευτικής»
– Θα διαθέτει στοχευμένο ενημερωτικό υλικό
– Θα ενημερώνει και θα ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία με στοχευόμενες ενέργειες δημοσιότητας για την υπεραξία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στόχος των ενεργειών δημοσιότητας θα είναι η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή της Λευκάδας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιήσει ουσιαστικές ενέργειες δημοσιότητας. Μεταξύ αυτών: η διοργάνωση ημερίδων, η συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με ΟΤΑ ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων, οι εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών, οι έντυπες και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις, τα ραδιοφωνικά σποτ, οι διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης μέσω social media και οι ενέργειες street work.
– Θα διεξάγει έρευνες γύρω από την κοινωνική οικονομία
– Θα αναδεικνύει καλές πρακτικές από το εξωτερικό
– Θα πραγματοποιεί μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου με τη μεθοδολογία SROI.