Ξεκινούν Εργαστήρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Ξεκινούν Εργαστήρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το επίσημο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, “SocialValue” της EqualSociety διοργανώνει τον 1ο κύκλο Θεματικών Εργαστηρίων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με στόχο να αναδειχθούν οι προοπτικές της κοινωνικής οικονομίας στη Λευκάδα.

Ειδικοί αναλύουν τα βήματα για μια επιτυχημένη κοινωνική επιχείρηση και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο νησί. Περιγράφονται επίσης οι πηγές χρηματοδότησης, αλλά και η κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η έναρξη των εργαστηρίων είναι η Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας. Πρώτη θεματική «η έννοια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και τα βήματα για μια επιτυχημένη κοινωνική επιχείρηση».

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πρακτικές γνώσεις και σταδιακά παρακολουθώντας τον πρώτο κύκλο των 10 εργαστηρίων θα ενημερωθούν για τις δυναμικές επιλογές που υπάρχουν στη Λευκάδα, αλλά και τη βιωσιμότητα τωντοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων. Να σημειωθεί ότι το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «SocialValue»στη Λευκάδα είναι ένα από τα 15 επίσημα κέντρα που λειτουργούν σ’ όλη την Ελλάδα, υπό τη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δηλώσεις συμμετοχής / Πιστοποιητικό συμμετοχής

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Όσοι ολοκληρώσουν τον Κύκλο των Θεματικών Εργαστηρίων θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής. Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, SocialValue της EqualSociety οδός Ι. Γαζή 12 στο τηλέφωνο: 26453 02011.