Διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Από τον Ιούνιο του 2017 λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο https://foreis-kalo.gr/ στην οποία μπορούν όλοι οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο να εγγραφούν και να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τις δραστηριότητές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ο σκοπός της πλατφόρμας είναι αφενός η δικτύωση και η δυνατότητα επικοινωνίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο μεταξύ τους αλλά και οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις όπως προσκλήσεις σε γενικές συνελεύσεις, δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων, ενημέρωση και προσκλήσεις για δράσεις, εκδηλώσεις κ.α.