Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) «Social Value» έχει ως στόχο να αναδείξει την υπεραξία της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Λευκάδας προσφέροντας ένα εύρος υπηρεσιών και επιτυγχάνοντας μια σειρά από οριοθετημένους στόχους.

Χαρακτηριστικά το Social Value:

  • Θα προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο ή/και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο με τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, αιτήσεων χρηματοδότησης και marketing plan
  • Θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για την υποβολή αίτησης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
  • Θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης γύρω από τις ενότητες: «εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας», «θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο», «Πλεονεκτήματα/υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο», «Πηγές Χρηματοδότησης», «ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο», και «δικτύωση με άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο» «υπηρεσίες λογιστικής/φορολογικής και νομικής συμβουλευτικής»
  • Θα διαθέτει στοχευμένο ενημερωτικό υλικό
  • Θα ενημερώνει και θα ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία με στοχευόμενες ενέργειες δημοσιότητας για την υπεραξία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
  • Θα διεξάγει έρευνες γύρω από την κοινωνική οικονομία
  • Θα αναδεικνύει καλές πρακτικές από το εξωτερικό
  • Θα πραγματοποιεί μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου με τη μεθοδολογία SROI